И. С. Бах 

- Концерт №1 d- moll, BWV 1052

 

В.- А. Моцарт

 

- Концерт №12 A- dur, KV 414

- Концерт №20 d-moll, KV 466

 

 

 

Ф. Шопен 

- Концерт №1 e- moll op. 11

 

 

Э. Григ

 

- Концерт a- moll, op. 16

 

 

Ф. Лист 

- Концерт №1 Es- dur

 

И. Брамс

 

- Концерт №1 d- moll, op. 15

 

 

П. Чайковский 

- Концерт №1 b- moll, op. 23

 

 С. Рахманинов

 

- Концерт №4 g- moll, op. 40

- Рапсодия на тему Паганини, op. 43

 

А. Исакова

-Концертино №1

-Концертино №2